mod_eprivacy

baner strony

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 w Grębocinie

Warsztaty świąteczne

W dniu 12.12.2019r. w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym odbyły się Warsztaty świąteczne "Nim zabłyśnie pierwsza gwiazdka". Celem warzsztatów było kultywowanie tradycji świątecznych, wspomaganie dzieci w rozwijaniu zdolności manualnych, trenowanie umiejętności komunikacji w zespole oraz integracja uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Lubicz. Program warsztatów obejmowal tworzenie ozdów świątecznych i śpiewanie kolęd.