mod_eprivacy

baner strony

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 w Grębocinie

Kampania społeczna „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”

W ramach kampanii „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie” w piątek 18 października 2019 roku klasy II A, II C, IVA, IVB, VIA, VIC wzięły udział w spotkaniu z przedstawicielami Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych. W trakcie zajęć pani Monika - niewidoma od urodzenia omówiła pismo punktowe. Przedstawiła sposób pisania i czytania alfabetem Braille’a. Zaprezentowała sprzęt, jakim posługują się niewidomi jak: maszyna do pisania, budzik, telefon, igły do szycia, miara krawiecka... Pani Kierownik Alicja Danowska zapoznała uczniów z historią białej laski. Omówiła potrzeby i możliwości osób niewidomych oraz zasady udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku. Przekazała szkole materiały oraz film „Jak zachować się w towarzystwie niewidomego”. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali i oglądali tekst napisany alfabetem Braille’a, sprzęt, jakim posługują się niewidomi. Na zakończenie uczniowie podarowali gościom prace plastyczne wykonane podczas zajęć świetlicowych. Pani wicedyrektor Iwona Bartczak podziękowała zaproszonym gościom za uwrażliwienie uczniów na potrzeby osób z dysfunkcją wzroku. Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Związku Niewidomych zorganizowała pani Zofia Waszak. Wiedza wyniesiona z warsztatów pomogła zdobyć uczniom plakietkę „Osoba Przyjazna Niewidomym”.