mod_eprivacy

baner strony

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 w Grębocinie

Dzień Edukacji Narodowej – nagrody i odznaczenia

Z okazji Święta Edukacji Narodowej nauczyciele z naszej szkoły odebrali 16 października 2019 roku w Sali Mieszczańskiej Ratusza w Toruniu nagrody i odznaczenia państwowe oraz resortowe za swoją długoletnią i sumienną pracę. Podczas oficjalnej uroczystości nauczycieli uhonorował wicewojewoda oraz kujawsko-pomorski kurator oświaty. Złote Medale za długoletnią służbę otrzymali: p. Iwona Bartczak, p. Zofia Waszak, p. Dorota Jabłońska; Medale Komisji Edukacji Narodowej: p. Maria Florek, p. Sylwia Gończewska, p. Karolina Pszczółkowska i p. Małgorzata Poczwardowska.

Jak co roku Pani dyrektor Aleksandra Lisiecka przyznała Nagrody Dyrektora dla nauczycieli. W tym roku nagrodzeni zostali: p. Iwona Bartczak, p. Maria Florek, p. Sylwia Gończewska, p. Magdalena Kuster, p. Aneta Furmańska, p. Ilona Bożejewicz-Gajtkowska, p. Monika Ruczyńska, p. Jolanta Leszczyńska, p. Agnieszka Świerczek-Szczech, p. Zofia Waszak. Nagrodę Wójta Gminy Lubicz otrzymała p. Beata Nowak-Winniewska.