mod_eprivacy

baner strony

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 w Grębocinie

Harmonogram pracy w miesiącu kwietniu/maju:

HARMONOGRAM PRACY W MIESIĄCU kwietniu/maju:


12 kwietnia 2019r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów ze względu na egzamin gimnazjalny (dzień ustalony z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców w miesiącu wrześniu 2018r.)


15-17 kwietnia 2019 r. - dni wolne od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów SP i Gimnazjum z uwagi na egzamin ósmoklasisty (dni  ustalone z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców w miesiącu wrześniu 2018r.)

18-23 kwietnia 2019 r. - przerwa świąteczna.

2 maja 2019 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dzień ustalony z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców w miesiącu wrześniu 2018r.)