Szkoła w czasie pandemii

Powrót do szkoły

SZANOWNI RODZICE
DRODZY UCZNIOWIE

 

Od 18 stycznia rozpoczynamy naukę po zimowych feriach. Klasy 0-III w formie stacjonarnej,
a uczniowie klas IV- VIII nadal zdalnie. Lekcje będą odbywały się według planu, który obowiązywał przed świętami.  Tylko w oddziałach przedszkolnych ulegnie zmianie o czym poinformują przez e-dziennik wychowawcy. 8 lutego kończy się I półrocze i od tego dnia będzie obowiązywał nowy plan lekcji o szczegółach poinformujemy w stosownym czasie.

Wszyscy musimy stosować się do wytycznych sanitarnych. Poczyniliśmy kilka istotnych zmian mających wpływać na nasze bezpieczeństwo. Obowiązują wszystkie zasady, ustalone na początku roku szkolnego do których się przyzwyczailiśmy. Uczniowie klas 2 i 3 będą korzystać z wejścia głównego do szkoły, klasy 0 i 1  z dotychczasowego. O innych ustaleniach dowiedzą się uczniowie
w poniedziałek.

Poniżej zamieszczamy plan dowozów.

 

http://www.grebocin.com/images/Od_18_stycznia_2021_DOJAZDY_UCZNIOW_SP_W_GREBOCINIE_2020.pdf