mod_eprivacy

baner strony

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 w Grębocinie

PROJEKT - ZDROWA JA- KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Po aktywności fizycznej, przyszedł czas na kolejny etap Projektu „Zdrowa ja”, a mianowicie – kompetencje społeczne. Jest to faza II projektu, w której uczennice pracują nad tworzeniem prawidłowych relacji ze swoim otoczeniem. Zostały przeprowadzone zajęcia, na których rozmawialiśmy o umiejętnościach życiowych, czyli – wg definicji WHO z 1997r – umiejętnościach umożliwiających człowiekowi pozytywne zachowania przystosowawcze, dzięki którym może skutecznie radzić sobie z wymaganiami i wyzwaniami codziennego życia. Scharakteryzowaliśmy podstawowe grupy umiejętności życiowych i wykonaliśmy plakat dotyczący kompetencji społecznych. Dziewczęta nadal noszą opaski i realizują powierzone im zadania.