mod_eprivacy

baner strony

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 w Grębocinie

 

Miło jest nam poinformować, że nasza szkoła uzyskała CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE, a tym samym wstąpiliśmy do Kujawsko-Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Wraz z certyfikatem otrzymaliśmy logo Szkoły Promującej Zdrowie, którym możemy się oficjalnie posługiwać. Szkoła w ramach projektu w latach 2016/2019 realizowała szereg różnorodnych działań mających na celu przede wszystkim kształtowanie postaw prozdrowotnych, dbanie o bezpieczeństwo i higienę uczniów, promocje zdrowego stylu życia oraz zmianę nawyków żywieniowych. Przez czasy czas trwania projektu staraliśmy się stworzyć klimat społeczny sprzyjający zdrowiu, rozwojowi, bezpieczeństwu oraz dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników, partnerstwu oraz współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej. Za działalność w obszarze zdrowia na terenie szkoły odpowiedzialny jest Zespół Do Spraw Promocji Zdrowia.

 

 

Logo Szkoły Promującej Zdrowie