Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2022/2023

Od końca września, tak jak co roku, działalność rozpoczął Samorząd Uczniowski, na którego czele stanęły:

Przewodnicząca - Maja Pięta (VII b),

Wiceprzewodnicząca - Natalia Radio (VII b),

Sekretarz - Kaja Frątczak (VII b)

Działania koordynować będą wybrane przez uczniów opiekunki samorządu: pani Katarzyna Sójka, pani Zofia Waszak oraz pani Joanna Borowiec.