mod_eprivacy

baner strony

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 w Grębocinie

Rada Rodziców – skład prezydium

p. Przemysław Radio

p. Iwona Rochna

p. Kinga Bancerz

p. Magdalena Dunajska

p. Adam Rybiński