Nowi czytelnicy biblioteki szkolnej w Grębocinie.

Tradycyjnie  każdego roku w marcu, w bibliotece szkolnej odbywa się uroczystość Pasowania uczniów klas 1 na czytelników.  Są konkursy, zgaduj - zgadula, "egzamin" ze znajomości literatury dziecięcej. Dzieci zapoznają się z podstawowymi zasadami funkcjonowania biblioteki, prawami  i obowiązkami czytelnika, prośbami książki. Po uroczystym ślubowaniu i  pasowaniu złotą księgą dzieci otrzymują pamiątkowe dyplomy, książeczki  i słodycze. Następnie po raz pierwszy samodzielnie wypożyczają książki.