BIBLIOTEKA SZKOLNA

           „KSIĄŻKA JEST JAK MĘDRZEC ŁAGODNY I PEŁEN SŁODYCZY.

      PUSTE ŻYCIE NAPEŁNIA ŚWIATŁEM, A PUSTE SERCE WZRUSZENIEM”

                                                                                                                             KORNEL MAKUSZYŃSKI

                                        MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACJI

 

 

                           BIBLIOTEKA  SZKOLNA

                                      CZYNNA:

PONIEDZIAŁEK     7.20 – 14.00

WTOREK               7.20 – 14.00

ŚRODA                  7.20 – 15.00    (12.00 – 14.00 świetlica)

CZWARTEK           8.00 – 14.10    (12.00 – 13.00 świetlica)

PIĄTEK                  7.20 – 13.10    

ZBIORY

BIBLIOTEKA SZKOLNA POSIADA: KSIĄŻKI, CZASOPISMA DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM, DOKUMENTY SZKOŁY, PODRĘCZNIKI, PŁYTKI DVD, KASETY VIDEO