Pasowanie na czytelnika  uczniów klas    pierwszych.

W naszej szkole pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki na stałe wpisało się do kalendarza uroczystości szkolnych. Zazwyczaj uroczystość ta odbywa się
w drugim semestrze, gdy uczniowie poznali już prawie wszystkie litery.
Podczas uroczystości dzieci zapoznały się z księgozbiorem biblioteki, czasopismami, wyposażeniem Multimedialnego Centrum Informacji, regulaminem biblioteki i „Prośbami książki”. Następnie dzieci rozwiązywały zagadki dotyczące znanych bajek i wierszy dla dzieci. Drugim etapem sprawdzającym wiadomości  z zakresu literatury dla najmłodszych była zgaduj – zgadula, która polegała na wylosowaniu z czarodziejskiego kosza rekwizytu
i skojarzenie go z określoną bajką. Potem nastąpiło uroczyste ślubowanie i pasowanie na czytelnika. Następnie dzieci otrzymały dyplom, lizaki i upominek w postaci książki. Na zakończenie uroczystości każde dziecko wypożyczyło z biblioteki szkolnej pierwszą książkę.Uroczystość przygotowała pani Maria Górecka n-l bibliotekarz oraz uczennice z kl.2GA: Marysia Kowalska, Ania Ulewicz i Natalia Zalewska (Koło biblioteczne)