mod_eprivacy

baner strony

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 w Grębocinie

Szanowni Państwo!

 

 

Zgodnie z § 18.3. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018, poz. 2140) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410, 492, 595, 642, 742, 780)  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grębocinie informuje, że w związku
z rekomendacjami Wójta Gminy Lubicz, po rozpoznaniu sytuacji epidemicznej panującej na terenie Gminy Lubicz, dalej  zawiesza funkcjonowanie szkoły, w tym bezpośrednio prowadzonych  zajęć specjalistycznych z uczniami posiadającymi orzeczenia, zajęć opiekuńczo wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla klas 1-3 szkoły podstawowej, prowadzenie konsultacji dla uczniów klas starszych szkoły oraz prowadzenie zajęć edukacyjnych rocznego przygotowania przedszkolnego z dziećmi uczęszczającymi do oddziałów przedszkolnych na okres od 8 czerwca do 26 czerwca 2020 r.

W związku z powyższym realizacja zajęć dydaktycznych, specjalistycznych oraz konsultacji będzie kontynuowana w formie zdalnej.