mod_eprivacy

baner strony

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 w Grębocinie

Szanowni Państwo!

 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem     i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595, 642, 742, 780) oraz zaistniałą sytuacją epidemiczną na terenie Gminy Lubicz, w oparciu o rekomendacje organu prowadzącego szkołę, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grębocinie informuje o:

  1. dalszym zawieszeniu funkcjonowania szkoły, w tym bezpośrednio prowadzonych zajęć specjalistycznych z uczniami posiadającymi orzeczenia, na okres od 18 maja 2020 r. do 7 czerwca 2020 r.;
  2. dalszym zawieszeniu funkcjonowania szkoły, w tym zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla klas 1-3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubicz, na okres od 25 maja 2020 r. do 7 czerwca 2020 r.;
  3. zawieszeniu funkcjonowania szkoły w zakresie prowadzonych konsultacji dla uczniów klas starszych szkół podstawowych na okres od 25 maja 2020 r. do 7 czerwca 2020 r.

W związku z powyższym realizacja  zajęć dydaktycznych, specjalistycznych  oraz konsultacji będzie kontynuowana   w formie zdalnej.