mod_eprivacy

baner strony

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 w Grębocinie

Dowóz uczniów SP w Grębocinie w piątek (20.12.2019)

DOWÓZ UCZNIÓW SP W GRĘBOCINIE PIĄTEK (20.12.2019)

PRZYWOZY:
KL. 4 – 8
7.35 OR, 7.40 B, 7.45 GR, 7.55 M, 8.05 RK, 8.10 R
KL. 0 -3
8.35 OR, 8.40 B, 8.45 GR, 8.55 MŁ, 9.05 RK, 9.10 R

ODWOZY:
KL. 4 – 8
12.10 ZE SZKOŁY, 12.15 R, 12.20 RK, 12.30 MŁ, 12.40 GR, 12.50 OR
KL. 0 – 3
13.10 ZE SZKOŁY, 13.15 R, 13.20 RK, 13.30 MŁ, 13.40 GR, 13.50 OR