mod_eprivacy

baner strony

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 w Grębocinie

Cena obiadów za maj 2019

Cena obiadów w maju, po odliczeniu posiłków za dni
od 8 do 11 kwietnia, wyniesie 96,00zł(16 x 6,00zł).

Osoby, które w dniach od 8 do 11 kwietnia jadły obiady będą indywidualnie poinformowane o kwocie do wpłaty za miesiąc maj.

Powyższą kwotę prosimy wpłacić na konto:
Szkoła Podstawowa w Grębocinie, ul. Szkolna 4 

Bank Spółdzielczy w Grębocinie 

Nr konta: 20 9491 0003 0000 0000 0941 0009

Wpłaty prosimy dokonywać do 29 kwietnia.

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.