mod_eprivacy

baner strony

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 w Grębocinie

Rekolekcje

REKOLEKCJE 

20- 22 marca  2019 r.

            

 1. 03. 2019 r ( ś r o d a) 22. 03. 2019  r  (  p i ą t e k )

 

8.00- 8.50   –  Gimnazjum i klasy VII- VIII - spotkanie w szkole 

9.00- 9.50  –  Gimnazjum i klasy VII- VIII- Nabożeństwo  w Kościele

 

9.00- 9.50 - kl. IV- VI spotkanie w szkole

10.00- 10.50- kl. IV-VI Nabożeństwo  w Kościele

 (nauczyciele  zaprowadzają  i odprowadzają uczniów z Kościoła)

 

 1. 00- 10.50- kl. 0- III spotkanie w szkole

11.00- 11.50 - kl. I- III Nabożeństwo  w Kościele

 (nauczyciele  zaprowadzają  i odprowadzają uczniów z Kościoła)

 

Autobus                          

    PRZYWOZY  (do szkoły)

 • Gimnazjum i kl. VII- VIII + „0”

          Or 7.15 , Brzeźnko 7.20,  Gronowo 7.25 Młyniec 7.35                                   

           Rogówko 7.45, Rogowo 7.55   

 • Klasy IV-VI

Or 8.20, Gronowo 8.25,  Młyniec 8.35, Rogówko 8.45, Rogowo 8.50                                          

 • klasy I- III

Or 9.05, Gronowo 9.15,  Młyniec 9.25, Rogówko 9.35, Rogowo  9.40

 

ODWOZY  

 • Gimnazjum i kl. VII- VIII   00 ze szkoły
 • klasy IV- VI 11.00 (Rogowo 11.05, Rogówko 11.10, Młyniec 11.20, Gronowo 11.30,
  Or 11.40)
 • klasy 0-III 00 (Rogowo 12.05, Rogówko12.10, Młyniec 12.20, Gronowo 12.30,
  Or 12.35) z kościoła (klasy „0” ze szkoły)

 

 1. 03. 2019 r     (c z w a r t e k)

 7.30 Kangur matematyczny + klasy „0”

9.00- 9.30   – Spowiedź św.  dla  klas gimnazjalnych,  VII- VIII (idą wraz z nauczycielem)

9.30- 10.20   –  Msza św.  z nauką dla  klas  gimnazjalnych, VII-VIII

 

 10.20  zbiórka uczniów klas  IV- VI  przed szkołą ( nauczyciele zaprowadzają uczniów
          mieszkających po  tej  samej stronie ulicy Kowalewskiej co  szkoła,
pozostałe
         dzieci idą od razu do  Kościoła)

 

10.30- 11.20 –  Msza św. z nauką dla klas IV- VI oraz spowiedzią św.

 

11.20  zbiórka uczniów klas  _I- III  przed szkołą ( nauczyciele zaprowadzają uczniów mieszkających po  tej  samej stronie ulicy Kowalewskiej co  szkoła, pozostałe  dzieci idą od razu do  Kościoła)

 

11.30- 12.20   –  Msza św.  z nauką dla  klas I- III SP (po mszy  należy zaprowadzić do  szkoły  uczniów  mieszkających po   tej  samej stronie ulicy Kowalewskiej co szkoła, pozostałe  dzieci idą od razu do domu z opiekunami)

 

Autobus                          

              PRZYWOZY

 • uczniowie biorący udział w konkursie „Kangur Matematyczny” + „0”- do szkoły

Or 6.50, Gronowo 6.55, Młyniec 7.05, Rogówko7.15, Rogowo7.20

 • Gimnazjum + kl. VII- VIII  - do Kościoła

Or 8.20, Gronowo 8.25 Młyniec 8.35,  Rogówko 8.45, Rogowo 8.50

 • Klasy IV-VI

    Or 9.50, Gronowo 9.55,  Młyniec 10.05, Rogówko 10.15,  Rogowo 10.20 

 • klasy I- III do Kościoła

Or 11.10,  Gronowo 11.05,  Młyniec 11.15, Rogówko 11.25, Rogowo 11.30

                 

                           ODWOZY  

 • Gimnazjum + kl. VII -VIII –     25 z Kościoła
 • klasy IV- VI – 11.25 (Rogowo 11.30, Rogówko 11.35, Młyniec 11.45, Gronowo 11.55,  Or 12.00) z Kościoła
 • klasy 0 - III  25 (Rogowo12.30, Rogówko 12.35, Młyniec  12.45,  Gronowo 12.55, Or 13.00) z Kościoła (wyznaczony nauczyciel  zaprowadzi dzieci dojeżdżające z klasy 0 do Kościoła)

 

 

Nauczyciele  opiekują się wyznaczonymi klasami  według   harmonogramu.

 

Giełda Szkół  21.03.2019(czwartek)

              PRZYWOZY

 • Gimnazjum + kl.  VIII 

Or 15.00, Gronowo 15.05 Młyniec 15.15,  Rogówko 15.25, Rogowo 15.30

                 

                           ODWOZY  

 • Gimnazjum + kl. VIII  –     10