mod_eprivacy

baner strony

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 w Grębocinie

Rekolekcje Wielkopostne

REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE

13- 15 marca 2017 r.

 

13. 03. 2017 r   ( p o n i e d z i a ł e k)

14. 03. 2017  r     (  w t o r e k )

 

  8.00- 8.45 – Gimnazjum- spotkanie w szkole

  9.00- 9.45 – Gimnazjum - Nabożeństwo  w Kościele

 

  9.00- 9.45 spotkanie w szkole kl. 0- III

  10.00- 10.40-  Nabożeństwo  w Kościele  kl. I- III

(należy zaprowadzić i odprowadzić dzieci z Kościoła)

 

 10.00- 10.45- spotkanie w szkole kl. IV-VI

 11.00- 11.45- Nabożeństwo  w Kościele kl. IV- VI

(należy zaprowadzić i odprowadzić dzieci z Kościoła)

 

Autobus

PRZYWOZY  (do szkoły)

·       Gimnazjum

I kurs        BP 7.00 , Brzezinko 7.05,  Gronowo 7.10 Młyniec 7.20

II kurs  –    Rogówko 7.40, Rogowo 7.45

·       klasy 0- III

BP 8.15, Brzezinko 8.20, Gronowo 8.25,  Młyniec 8.35, Rogówko 8.40,

Rogowo 8.45

·       Klasy IV-VI

BP 9.10,  Brzezinko 9.15, Gronowo 9.20,  Młyniec 9.30, Rogówko 9.35, Rogowo 9.40

 

ODWOZY

·       Gimnazjum  kl. I- II    – z  Kościoła     9.50 (Rogowo 9.55, Rogówko 10.00, Młyniec 10.10, Gronowo 10.20, BP 10.30)

·       klasy I- III  z Kościoła      10.45  (Rogowo 10.50, Rogówko 10.55,
Młyniec 11.05, Gronowo 11.15, BP 11.25)

·       klasy IV- VI + 0  Rogowo, Rogówko   z Kościoła   11.45

·       klasy III Gimnazjum + IV-VI inni    ze szkoły    ok. 12.45 (Rogowo 12.50, Rogówko 12.55, Młyniec 13.05, Gronowo 13.15, BP 13.25)

 

 

 

15. 03. 2017  r     (  ś r o d a  )

  8.00- 8.30   – Spowiedź św.  dla  klas gimnazjalnych

  8.30- 9.15   –  Msza św.  z nauką dla  klas  gimnazjalnych

 

  9.20  zbiórka uczniów klas  _I- III SP  przed szkołą ( należy zaprowadzić uczniów mieszkających po  tej  samej stronie ulicy Kowalewskiej co  szkoła, pozostałe  dzieci idą od razu do  Kościoła)

 

  9.30- 10.15   –  Msza św.  z nauką dla  klas I- III SP (po mszy  należy zaprowadzić do
          szkoły  uczniów
 mieszkających po   tej  samej stronie ulicy Kowalewskiej co
         szkoła,
pozostałe  dzieci idą od razu do domu z opiekunami)

 

  10.20  zbiórka uczniów klas IV- VI  przed szkołą (należy zaprowadzić uczniów

mieszkających po tej samej stronie ulicy Kowalewskiej co  szkoła, pozostałe

dzieci idą od razu do Kościoła)

  10.30- 11.00      – Spowiedź św.  dla klas IV- VI

  11.00-11.45      –  Msza św. z nauką dla klas IV- VI

 

Autobus

PRZYWOZY do Kościoła

·       Gimnazjum

I kurs        BP 7.00 , Brzezinko 7.05,  Gronowo 7.10 Młyniec 7.20

II kurs  –    Rogówko 7.40, Rogowo 7.45

·       klasy 0- III

BP 8.35, Brzezinko 8.40, Gronowo 8.45,  Młyniec 8.55, Rogówko 9.00,

Rogowo 9.05

·       Klasy IV-VI

·       BP 9.35, Brzezinko 9.40, Gronowo 9.45,  Młyniec 9.55, Rogówko 10.00,

Rogowo 10.05

ODWOZY

·       Gimnazjum  kl. I- II   – z Kościoła      9.20

·       klasy I- III    z Kościoła       10.20  (Rogowo 10.25, Rogówko 10.30,
Młyniec 10.40, Gronowo 10.50, BP 11.00)

·       klasy IV- VI +0 Rogowo, Rogówko     z Kościoła       11.45

 

·       klasy III Gimnazjum   +  IV-VI inni    ze szkoły 12.15 (Rogowo 12.20, Rogówko 12.25,  Młyniec 12.35, Gronowo 12.45, BP 12.55