mod_eprivacy

baner strony

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 w Grębocinie

Koncert dla Maćka

Koncert jesienny dla Maćka

W Zespole Szkół nr 2 w Grębocinie w ostatni piątek listopada odbył się koncert charytatywny, w trakcie którego zorganizowana została zbiórka pieniężna na leczenie dla Maćka. Maciek jest uczniem tutejszego gimnazjum i niemal od pięciu lat walczy z białaczką. Obecnie jest po przeszczepie szpiku kostnego i powoli wraca do zdrowia.Uroczystość tę uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście, a wśród nich: Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz pani H. Anzel, radni Gminy Lubicz, ksiądz proboszcz D. Aniołkowski, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół z terenu gminy, pani asołtys M. Jurkiewicz oraz goście honorowi – rodzice Maćka Państwo Goj.Jesienny  koncert ujawnił wiele talentów wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Chór  oraz soliści wykonali wieli wspaniałych utworów z repertuaru M. Grechuty, G. Turnała oraz   A. Osieckiej. Utwory muzyczne były przeplatane występami recytatorskimi i scenkami teatralnymi. Licznie zgromadzona publiczność mogła posłuchać tekstów K.I. Gałczyńskiego, J. Tuwima oraz wielu innych cenionych twórców literatury. Wśród występujących znaleźli się nie tylko uczniowie ZS w Grębocinie, ale też Dyrekcja, rodzice, a nawet jeden dziadek – postać dobrze znana w środowisku artystycznym – pan Jacek Beszczyński. Nad całością imprezy czuwały: M. Kuster, S. Gończewska i M. Florek- nauczycielki  naszej szkoły, które były inicjatorkami przedsięwzięcia. W realizację koncertu oraz zbiórkę pieniężną zaangażowana była cała społeczność szkolna, uczniowie, nauczyciele i rodzice. Pan Wójt i Pani Przewodnicząca Rady Gminy przekazali rodzicom Maćka czek na  2000 złotych. Do akcji zbiórki pieniędzy włączyło się również zaprzyjaźnione z nami Przedszkole „Słoneczko” przekazując 500 złotych. Dzięki hojności tak wielu osób udało nam się zebrać kwotę 8277 złotych na dalsze leczenie Maćka.

 

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. Maćkowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i do nas.

Zdjęcia wykonały Pani Arleta Moszczyńska i Pani Beata Latańska.