mod_eprivacy

baner strony

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 w Grębocinie

ODDAJ KREW DLA MAĆKA

Dnia 12 CZERWCA 2016 r. w Zespole Szkół Nr 2 w Grębocinie w ramach akcji „ODDAJ KREW DLA MAĆKA” odbędzie się akcja Honorowego oddawania krwi wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. Ks. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz a Oddział w Brodnicy

Zapraszam do udziału!
Przyłącz się do nas!

w godzinach od 10:00 -16:00
Przy szkole będzie podstawiony KRWIOBUS

Akcja odbędzie się dla naszego ucznia Macieja, który od wielu lat zmaga się z ciężką chorobą.

Nie bądź! obojętny na potrzeby CHORYCH
Pomagaj! jutro TY możesz potrzebować pomocy
Wykaż się! dobrym sercem i odwagą
Bądź BOHATEREM –możesz uratować innym życie.