mod_eprivacy

baner strony

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 w Grębocinie

Otwarcie hali sportowej - 11 X 2010

11 października 2010 roku był szczególnym dniem w życiu społeczności Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Grębocinie, mieszkańców miejscowości, gminy Lubicz i powiatu toruńskiego. W poniedziałkowe południe oficjalnie oddano do użytku jedną z największych w regionie halę sportową. O rozmiarach inwestycji świadczą wymiary budynku: 56m długości, 41,65m szerokości i 11,38m wysokości. Na boisku hali sportowej o wymiarach 24,45 x 46m będzie można prowadzić rozgrywki piłki halowej, piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki. Dla kibiców przygotowano trybuny mieszczące łącznie 320 osób. Budynek posiada zaplecze socjalne o powierzchni 317 m2, które zajmują szatnie, umywalnie, toalety, magazyn sprzętu sportowego, siłownię. O nowoczesności hali sportowej świadczy w pełni ekologiczny system ogrzewania pompami ciepła z kolektorami gruntowymi. Inwestycja została sfinansowana ze środków gminy, Ministerstwa Sportu, Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu.

W uroczystości otwarcia imponującej inwestycji brali udział zaproszeni goście. Wśród nich sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas, Kurator Oświaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego Iwona Waszkiewicz, Dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Czesław Ficner, Starosta Powiatu Toruńskiego Mirosław Graczyk, władze gminne na czele z Wójtem Markiem Olszewskim, Przewodniczącym Rady Gminy Lubicz, Kazimierzem Rybackim, Inspektorem Oświaty Brygidą Bogdanowicz-Kopeć, dyrektorzy szkół gminy, radni powiatowi i gminni, sołtysi, nauczyciele emeryci, nauczyciele i uczniowie szkoły.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego. Następnie wójt gminy, Marek Olszewski przypomniał krótko historię budowy hali, która rozpoczęła się w 2008 roku. Zwrócił uwagę, że urząd gminy inwestuje, aby na jej terenie funkcjonowały dobre szkoły, aby uczniowie mieli jak najlepsze warunki do nauki.

Po przemówieniu wójta gminy uroczyście przecięto wstęgę, dokonując symbolicznego otwarcia hali, a proboszcz parafii, ks. Dariusz Aniołkowski poświęcił budynek.

W dalszej części uroczystości zgromadzeni wysłuchali przemówień. Wiceminister MEN Krystyna Szumilas podkreśliła, że nowa inwestycja sportowa będzie służyła nie tylko promocji talentów, ale wpłynie na rozwój fizyczny i zdrowie dzieci i młodzieży. Przed zbliżającym się Dniem Edukacji Narodowej złożyła nauczycielom życzenia satysfakcji z pracy, sukcesów i szczęścia w życiu osobistym. Kurator Oświaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Iwona Waszkiewicz zwróciła uwagę na to, że dzieci w Zespole Szkół w Grębocinie mają stworzone wspaniałe warunki do rozwoju sprawności ruchowej. Skierowała słowa podziękowania nauczycielom za rzetelną, codzienną i pełną poświęcenia pracę. Dyrektor Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego, Czesław Ficner pogratulował odwagi władzom samorządu za zdecydowanie się na uczestnictwo w projektach. Życzył młodzieży wspaniałych osiągnięć sportowych, a nauczycielom z okazji ich święta skierował najserdeczniejsze życzenia.

Do gratulacji samorządowi gminnemu przyłączył się Starosta Powiatu Toruńskiego, Mirosław Graczyk. Podkreślił, że hala stanie się miejscem aktywnego wypoczynku. Przekazał również najserdeczniejsze życzenia nauczycielom. Dyrektor szkoły Aleksandra Lisiecka przypomniała o inwestycjach budowanych na terenie szkoły w ciągu ostatnich ośmiu lat: nowoczesnego budynku gimnazjum, obiektu sportowego Orlik, dwóch placów zabaw, wyremontowanie szkoły podstawowej. Wyraziła wdzięczność samorządowi gminnemu za wychodzenie naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społeczności szkolnej. Podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wspaniałego obiektu sportowego. Wyrazem wdzięczności były kwiaty i prace plastyczne uczniów szkoły.

W dalszej części uroczystości wręczono akty mianowania oraz nominacje nauczycielom dyplomowanym szkół gminy Lubicz. Uhonorowano wyróżniających się nauczycieli oraz dyrektorów szkół.

Część artystyczna przygotowana przez młodzież szkolną pod kierunkiem nauczycielek: Joanny Ardanowskiej, Anety Furmańskiej, Magdaleny Kuster, Hanny Szarek w żywiołowy sposób pokazała historię budowy hali sportowej. Inscenizacji towarzyszył dynamiczny taniec wykonany przez szkolne cheerleaderki oraz pokaz akrobacji sportowej. Zebrani gromkimi brawami nagradzali występy uczniów i popisy sportowców.

Październikowa uroczystość na długo zostanie w pamięci społeczności szkolnej.

{yoogallery src=[/images/stories/hala]}