mod_eprivacy

baner strony

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 w Grębocinie

Obiady w miesiącu listopadzie 2020

Cena obiadów w miesiącu listopadzie : 108,00 zł

wpłaty należy dokonać do 25 października

Po tym terminie obiady nie będą realizowane.

(prosimy o wpisanie na dowodzie wpłaty imię i nazwisko dziecka oraz klasę)


Powyższą kwotę wpłacamy na konto:
Szkoła Podstawowa w Grębocinie, ul. Szkolna 4,
Bank Spółdzielczy w Grębocinie
Nr konta : 20 9491 0003 0000 0000 0941 0009