Zajęcia pozalekcyjne 2016/2017

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

      KLASA

 

NAZWA

ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

NAZWISKO NAUCZYCIELA

1a

zajęcia wyrównawcze/

      zajęcia artystyczne

wtorek

zamiennie

 

11.25 – 12.10

 

M. Dąbrowska

1b

zajęcia wyrównawcze

poniedziałek

9.20 – 10.05

M. Prątnicka Bartosińska

2a

zajęcia wyrównawcze/

zajęcia rozwijające z uczniem zdolnym

poniedziałek

 

zamiennie

10.20 – 11.05

 

 

J. Urbańska

2b

zajęcia wyrównawcze

zajęcia artystyczne

poniedziałek

 

warsztaty

11.25 – 12.10

I. Bożejewicz - Gajtkowska

2c

zajęcia wyrównawcze/

zajęcia artystyczne

czwartek

 

 

zamiennie

11.25 – 12.10

 

 

 

M. Łukasik

2d

zajęcia wyrównawcze/

zajęcia artystyczne

piątek

zamiennie

 

8.25 – 9.10

 

A. Marchlik

3a

zajęcia wyrównawcze/

zajęcia rozwijające z uczniem zdolnym

wtorek

 

 zamiennie

11.20 – 12.10

 

 

S. Bicka

 3b

zajęcia wyrównawcze

czwartek -   co drugi tydzień

11.25 – 12.10

M. Rozesłaniec

3c

zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne

Środa -

co drugi tydzień

12.20 – 14.00

J. Leszczyńska

3d

zajęcia wyrównawcze/

zajęcia artystyczne

czwartek

 

 

9.20 – 10.05

 

 

H. Szarek

3e

zajęcia plastyczne teatralne, muzyczne

środa -

co drugi tydzień

12.20 – 14.00

A Sidorowicz

4a

Koło polonistyczne

wtorek

15.05- 15.50

B. Piórkowska

4b

Koło polonistyczne

piątek

9.20- 10.05

Z. Waszak

5a

Koło Miłośników Matematyki

zajęcia wyrównawcze z matematyki

środa

 

czwartek

16.00 – 16.45

 

16.00 – 16.45

A. Piotrowska

5b

Koło Miłośników Matematyki

 

zajęcia wyrównawcze
z matematyki

 

 

Koło polonistyczne

środa

 

 

czwartek

 

 

 czwartek

16.00 – 16.45

 

 

16.00 – 16.45

 

 

8.25 – 9.10

A. Piotrowska

 

 

 

 

 

Z. Waszak

6a

zajęcia wyrównawcze
 z języka polskiego

 

zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

 

zajęcia wyrównawcze
 z przyrody

 

wtorek

 

 

 

 wtorek

 

    

 wtorek

9.20 – 10.05

 

 

 

8.25 – 9. 10

 

 

9.20 -10.05

T. Pajączkowska

 

 

 

M. Musiał

 

 

M. Barcikowska

6b

 

 

 

 

 

 

6c

zabawy z językiem  angielskim

piątek

13.15 – 14.00

A. Witkowska

 

Szkolne Koło  Caritas

sobota

 

poniedziałek na przerwie

12.00 – 13.00

 

11.05 – 11.25

Ks. K. Recki

SP.

 ćwiczenia słuchowe

czwartek

7.30 – 8.15

B. Ordon - Winniewska

Kl. IV - VI

Koło Teatralne

środa – co drugi tydzień

 

16.00 – 17.00

M. Prątnicka – Bartosińska

M. Rozesłaniec

SP i G

Chór

wtorek

15.50 – 16.35

M. Kuster

SP i G

Indywidualna nauka śpiewu

czwartek

15.50 – 16.35

M. Kuster

SP i G

Zajęcia komputerowo/informatyczne

poniedziałek

 

wtorek

 

czwartek

15.05 – 15.50

 

7.30 – 8.15

 

7.30 – 8.15

M. Korbut

Klasy VI

Zajęcia przygotowujące do konkursów matematycznych

poniedziałek

8.20- 9.05

K. Rzepecka

Klasa 2a, 3e

Gimnastyka korekcyjna

poniedziałek

10.25- 11.05

K. Pszczółkowska

Klasa 2c, 3a,3b

Gimnastyka korekcyjna

czwartek

11.25- 12.10

M. Poczwardowska

Klasa 2b,  2d, 1a

Gimnastyka korekcyjna

poniedziałek

11.25- 12.10

M. Ruczyńska

Klasa  3c

Gimnastyka korekcyjna

wtorek

11.25- 12.10

A. Sochocki

Klasy IV chłopcy

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

wtorek

8.25- 9.05

K. Pszczółkowska

Klasy VI dziewczynki

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

poniedziałki

9.20-10.05

M. Poczwardowska

Klasy V chłopcy

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

poniedziałek

15.05- 15.55

A. Sochocki

 

                                                                                                                                                                

 

 

 

 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 2016/2017

 

GIMNAZJUM

 

      KLASA

 

NAZWA ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

NAZWISKO NAUCZYCIELA

IGA

Język niemiecki

poniedziałek

8.25 – 9.10

M. Gawlik

IGA

matematyka

poniedziałek

7.30 – 8.15

A. Lewandowska

IGC

matematyka

poniedziałek

7.30 – 8.15

A. Lewandowska

IIGA

Koło Teatralne

czwartek

8.25 – 9.10

M. Florek

IIGA i IIGB

zajęcia chemiczne

poniedziałek

7.30 – 8.15

H. Muchalska

IIIGA i IIIGC

 zajęcia chemiczne

czwartek

7.30 – 8.15

H. Muchalska

IIIGB

zajęcia chemiczne

czwartek

14.10 – 14.55

H. Muchalska

IIIGB

matematyka

piątek

14.10 – 14.55

A. Lewandowska

IIIGB

Koło Teatralno - Filmowe

 

 

S. Gończewska

IIIGC

matematyka

czwartek

14.10 – 14.55

A. Lewandowska

IIG i IIIG

Przygotowania do Konkursu Kuratoryjnego z języka angielskiego

wtorek

7.30 – 8.15

A. Furmańska

IIG

zajęcia z matematyki

piątek

14.10 – 14.55

P. Bajko

IIIGA

Przygotowania do Konkursu Przedmiotowego z matematyki/ Przygotowania do egzaminu z matematyki

środa

14.10 – 14.55

P. Bajko

IIIG

Przygotowania do Konkursu Przedmiotowego z fizyki/ Przygotowania do egzaminu gimnazjalnego z fizyki

środa

15.05 – 15.50

P. Bajko

IG

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów- pierwsza pomoc

poniedziałek

ostatni w miesiącu

8.25 – 9.10

E. Krajewska

IIG i IIIG

Przygotowanie do konkursów z biologii

poniedziałek

czwartek

14.00 – 14.45

14.00 – 14.45

M. Komór

 IIIG

 Preorientacja                         zawodowa

poniedziałek

15.00 – 15.45

G. Celuch Pilarska

IIIG

 Koło Historyczne

sobota

10.30 – 12.00

D. Gejda

SP i G

Zajęcia komputerowo/ internetowe

poniedziałek

wtorek

czwartek

15.05 – 15.50

7.30 – 8.15

7.30 – 8.15

M. Korbutt

SP i G

Chór

wtorek

15.50 – 16.35

M. Kuster

SP i G

Indywidualna nauka śpiewu

czwartek

15.50 – 16.35

M. Kuster

I-III G dziewczęta

Piłka siatkowa

czwartek

15.05- 15.55

M. Ruczyńska

I-III  G

chłopcy

Piłka sitkowa

Środa

 

czwartek

7.30- 8.15

13.15- 14.00

15.05- 15.50

T. Stelmach