Wigilia i Jasełka 2011

              22 grudnia 2011 r. okazał się wyjątkowo uroczystym przedświątecznym dniem w naszej szkole. Jego charakter budowały Jasełka, wigilie klasowe oraz wspólne kolędowanie. Na ręce uczniów p. Dyrektor Aleksandra Lisiecka i Iwona Bartczak złożyły rodzicom życzenia życzliwości, wzajemnego zrozumienia i ciepła rodzinnego.

id="7822"

View the embedded image gallery online at:
http://grebocin.com/wydarzenia?start=230#sigProId7e81f245a2

Uczniowie klas III szkoły podstawowej pod opieką p. Ilony Bożejewicz – Gajtkowskiej i Agaty Marchlik dla młodszych dzieci przygotowały tradycyjne Jasełka. W pięknie udekorowanej przez p. Jolantę Leszczyńską sali, pojawiła się Święta Rodzina, Pasterze, Trzej Królowie, Aniołowie, Gwiazdy i Dzieci. Przy śpiewie kolęd i pastorałek w bardzo rodzinnej, radosnej atmosferze uczciliśmy Nowonarodzone Dzieciątko Jezus.

Wigilijne przedstawienie dla klas starszych (IV – VI  i Gimnazjum) przygotował ks. Paweł Sobociński  wraz z katechetą p. Dariuszem Gejdą. Spektakl w poszczególnych scenach przypominał atmosferę Betlejem - obojętnego i „zimnego”  wobec oczekującej na rozwiązanie Maryi. Kolejne sceny to przeniesione we współczesne realia spotkanie poszukujących pomocy Józefa i Maryi z reprezentantami młodego pokolenia. Pozytywnymi  bohaterami jasełek okazują się ludzie, sami będący w potrzebie – bezdomni,  jako jedyni przyjmują i udzielają schronienia. Muzyczną stronę przedstawienia uatrakcyjniały partie skrzypiec, zagrane brawurowo przez p. Tomasza Cywińskiego oraz śpiew uczennic z klasy VI a. „Współczesne” w swej treści i akcji  jasełka zostały zagrane przez gimnazjalistów klasy III c w bardzo ciekawy i poruszający sposób. Przedstawienie stało się próbą uwrażliwienia widzów na problem obojętności, braku wrażliwości, a często nawet wrogości wobec potrzeb drugiego człowieka.

Po jasełkach odbyły się spotkania wigilijne w klasach  z wychowawcami, a w klasie Ic SP także z rodzicami. Przebie­gały one w atmos­fe­rze rodzin­nego cie­pła, wza­jem­nej życz­li­wo­ści i pojednania. Były pły­nące z głębi serca życze­nia, opłatek - symbol chleba i wzajemnego prze­ba­cze­nia oraz wspól­nie śpie­wane kolędy. Na odświęt­nie przygotowa­nym stole nie zabra­kło wigi­lij­nych potraw, a dookoła roz­bły­sły świą­teczne deko­ra­cje. Dzięki tym miłym akcen­tom  wszy­scy poczuli już kli­mat naj­pięk­niej­szych, naj­bar­dziej rodzin­nych Świat Bożego Naro­dze­nia.

Uczniowie kl. III szkoły podstawowej swoim występem uatrakcyjnili też Uroczystość Trzech Króli. Do kościoła parafialnego na wspólne kolędowanie  zaprosili rodziców, a także babcie i dziadków. Przybyli, podziękowali za piękny występ małym aktorom, gromkimi brawami. Fragmentu występu można obejrzeć na stronach internetowych: http://www.youtube.com/watch?v=pN9CuWshfpI oraz http://www.youtube.com/watch? =pYuLsJJYXAU&feature=youtu.be .

 

Rodzinny Turniej Warcabowy - XI 2011

      W dniu 26.11.2011 r. w  Zespole Szkół nr 2 w Grębocinie odbył się  Rodzinny Turniej Warcabowy pod patronatem Wójta Gminy Lubicz. Współorganizatorami turnieju  byli: Zespół Szkół nr 2 w Grębocinie i Towarzystwo Sportowe   Opatrunki w Toruniu.  Zgodnie z regulaminem, w zawodach mogły wziąć udział drużyny rodzinne, złożone z osoby dorosłej i dziecka. Zgłosiło się  38 osób. Rozgrywki odbywały się w 3 grupach. Rodzice  grali z rodzicami a  dzieci rozgrywały partie między sobą. Najlepsze drużyny rodzinne walczyły w finale  o miejsca pucharowe. Poza klasyfikacją drużynową, prowadzona była również klasyfikacja indywidualna.  Najlepsi zawodnicy, w dwóch kategoriach: dorośli i dzieci, otrzymali medale. Pozostali zawodnicy zaś  otrzymali dyplomy. Wszystkie nagrody wręczał Wójt Gminy Lubicz p. Marek Olszewski.

        Emocje w czasie turnieju były  bardzo duże.  Zarówno dzieci jak i rodzice, mocno  przeżywali sukcesy i porażki  podczas rozgrywek. Bardzo ambitne  podejście zawodników do turnieju, spowodowało, że turniej odbywał się na bardzo wysokim  poziomie. 

id="1774"

View the embedded image gallery online at:
http://grebocin.com/wydarzenia?start=230#sigProId27688f554c

      O dobre samopoczucie zawodników zadbała Rada Rodziców, która  ufundowała  napoje, słodki poczęstunek oraz pamiątkowe znaczki .  Puchary i medale ufundowali: Wójt Gminy Lubicz, p. Marek Olszewski oraz Towarzystwo Sportowe „Opatrunki”.

Rodzinny Turniej Warcabowy co roku  integruje rodziny uczniów,  uczęszczających do Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie. Dzieci angażują do gry: rodziców, dziadków, wójków, ciocie, kuzynów….. Sędziemu głównemu, przedstawicielowi TS „Opatrunki”  pomagali mieszkańcy Grębocina: p. Grzegorz Weiss (przedstawiciel Rady Rodziców)  i p. Adam Jaworski.  Poszczególne rodziny nawiązują przyjaźnie podczas rozgrywek i umawiają się na rewanż w przyszłym roku.

  I taki właśnie jest główny cel Rodzinnego Turnieju Warcabowego.

                                                                                              Organizator RTW

                                                                                           Mariola Marcinkowska

Święto Niepodległości - 11.11.2011

Obchody Święta Niepodległości w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Grębocinie

               Święto Niepodległości, najważniejsze święto narodowe obchodzono w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Grębocinie 9. listopada. O godz. 9.00 odświętnie ubrani uczniowie klas 0-III zebrali się w sali gimnastycznej, aby uczcić wydarzenia, kiedy Polska po 123 latach niewoli, rozbiorów i obcego panowania odzyskała upragnioną niepodległość.

             Uroczysty apel rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu narodowego. Uczniowie Samorządu Uczniowskiego przygotowani przez panią Hannę Szarek odwołali się do słów Patrona Szkoły Jana Pawła II, który zwracał uwagę na potrzebę upamiętniania i pielęgnowania ważnych wydarzeń historycznych narodu. Zaznajamiali uczniów z właściwym znaczeniem słów: patriota, patriotyzm, niepodległość. Przypominali o szacunku do symboli i tradycji narodowych. Uczniowie klasy I pięknie recytowali wiersz. Uroczystość zakończyli słowami:

„Dziś w całej Polsce brzmi Mazurek

Dziś radość i duma wielka

Witamy wszyscy Niepodległość

i Jedenasty Listopada.”

 O godz. 10.00 odświętnie ubrani uczniowie klas IV-VI i gimnazjum zebrali się w hali sportowej szkoły, aby uczcić Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji zaproszono do szkoły Pomorską Orkiestrę Wojskową. Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru szkoły. Orkiestra wojskowa zagrała „Mazurek Dąbrowskiego”. Najmłodsi uczniowie szkoły bez żadnej tremy wystąpili przed starszymi kolegami z przygotowanym programem artystycznym. W dalszej części wysłuchano koncertu pieśni patriotycznej. Pani dyrektor Aleksandra Lisiecka podsumowując uroczystość powiedziała m. in. „Raduje się serce, gdy słyszy się tak wspaniałe wykonanie pieśni, które dawniej wspierały morale żołnierzy walczących o wolność i niepodległość ukochanego kraju. Pomorska Orkiestra Wojskowa wystąpiła jeszcze z mini koncertem dla najmłodszych uczniów. Na zaproszenie kapelmistrza dwoje uczniów mogło dyrygować orkiestrą. Najmłodsza widownia żywiołowo reagowała na słuchane pieśni.

            Koncert dostarczył uczniom przeżyć duchowych i estetycznych. Poprzez przypomnienie polskich pieśni patriotycznych przeniósł w te wydarzenia z historii narodu, które wymagały od Polaków wiele poświęcenia dla ojczyzny.id="1582"

View the embedded image gallery online at:
http://grebocin.com/wydarzenia?start=230#sigProId8b3a39da22

Pasowanie uczniów klas pierwszych SP - 21.10.2011

Uroczystość Pasowania na Ucznia naszej szkoły odbyła się w dniu Święta Patrona Szkoły – Jana Pawła II-go.

id="1522"
View the embedded image gallery online at:
http://grebocin.com/wydarzenia?start=230#sigProId35dbb8fdb7

W piątkowe  popołudnie 21 października 2011r. o godz. 1600w udekorowanej na tę okoliczność sali gimnastycznej zebrali się rodzice dzieci klas pierwszych oraz zaproszeni goście. Pięknie i odświętnie ubrane dzieci wspólnie ze swoimi wychowawczyniami czekały z niecierpliwością i mocno bijącym sercem aby wejść i zająć swoje miejsce. Kolejno parami uczniowie wchodzili do sali aby zaprezentować piosenki i wiersze, których długo uczyli się przez wiele jesiennych dni. Na samym początku odśpiewali Hymn Szkoły, po czym przedstawiciele poszczególnych klas wraz z panią dyrektor Aleksandrą Lisiecką złożyli biało-żółte kwiaty pod portretem błogosławionego Jana Pawła II. Aby zostać pasowanym przez panią dyrektor dzieci musiały pomyślnie odpowiedzieć na liczne pytania. Uczniowie doskonale zdali „egzamin”. Dzieci do tej uroczystości zostały przygotowane przez wychowawców: kl. IA – p. Stanisławę Bicką, kl. IB – p. Małgorzatę Rozesłaniec oraz kl.  IC –p. Hannę Szarek.

Na koniec uczniowie złożyli ślubowanie. Rodzice również ślubowali, że „… będą często przytulać swoje dziecko, słuchać uważnie o czym mówi i zrobią wszystko aby było szczęśliwe…”. Kolejno każde dziecko wielkim ołówkiem było pasowane na ucznia przez panią dyrektor, a z rąk wychowawców odbierali Akt Pasowania i legitymację szkolną.

Miłą niespodzianką kończącą to spotkanie były prezenty od starszych koleżanek i kolegów z klas drugich i trzecich. Serdecznym akcentem tej uroczystości było odczytanie listu z życzeniami od pana wójta Marka Olszewskiego i radnych Grębocina pani Hanny Anzel i pani Marioli Marcinkowskiej  oraz przekazanie dla dzieci cukierków.

Po oficjalnej uroczystości dzieci z rodzicami i nauczycielami udali się na słodki poczęstunek.

 

Dzień Chłopaka - 30.09.2011

Dzień chłopaka w naszej szkole

29 września z okazji Dnia chłopaka odbyła się pierwsza impreza muzyczno-taneczna w tym roku szkolnym. Tego popołudnia do sali gimnastycznej przybyła liczna grupa uczniów klas IV-VI. Przy dźwiękach muzyki młodzieżowej, którą prezentował DJ uczniowie bawili się świetnie. W trakcie dyskoteki były przeprowadzane konkursy na najlepiej tańczące pary i najlepiej bawiącą się klasę. Zwycięzcy otrzymywali nagrody. Dyskoteka zakończyła się o 19.30, a my już tęskniliśmy za następną.

30 września w Dzień Chłopaka męska część naszej społeczności uczniowskiej zwolniona była z ... pytania. Oprócz tego samorząd uczniowski SP przygotował specjaaaaaalny!! apel szkolny· - na wesoło. Na początku przewodnicząca samorządu SP Monika Rojek· i przewodnicząca samorządu gimnazjum Dominika Gorelik,· w imieniu wszystkich dziewczyn i pań, złożyły życzenia· wszystkim chłopcom i panom.· Następnie dziewczyny z gimnazjum i z klas V· - VI zaprezentowały· krótką część artystyczną. Były piosenki· i wiersze dedykowane chłopcom,· dziewczyny przygotowały układ taneczny, oraz trzy krótkie przedstawienia pt. „Dzień mężczyzny”,· „Jaś i Małgosia”,· „Alarm” .Wszyscy świetnie się bawili, było mnóstwo śmiechu, dziewczyny otrzymały gromkie brawa i podziękowania od chłopców. Wszyscy chłopcy otrzymali także słodki upominek, a· w poszczególnych klasach dziewczyny przygotowały klasowe niespodzianki. Pomysły miały niesamowite: warczące długopisy, świecące bączki, czekoladki w kształcie hamburgerów... Chłopcom bardzo podobały się prezenty. Tego dnia Samorząd Uczniowski zorganizował apel, na którym w formie scenek, piosenek, tańca i wierszy bawiono zgromadzoną w sali gimnastycznej społeczność szkolną.

Dzień Chłopaka to święto obchodzone 30 września przez nastolatków w Polsce, popularne wśród uczniów i studentów. Dziewczęta w tym dniu wręczają chłopcom drobne prezenty, organizowane są lokalne konkursy,

Daty obchodów Dnia Chłopaka, który w innych krajach obchodzony jest innego dnia roku aniżeli w Polsce:

 7 lutego - Malta,

23 lutego - Rosja, Ukraina

5 kwietnia - Wielka Brytania,

Irlandia

5 maja - Japonia, Tango-no

Sekku, czyli Dzień Chłopca

15 lipca - Brazylia

7 października -

Norwegia

19 listopada - Indie

25 listopada - Кanada

Szkolne obchody Święta Edukacji Narodowej - 14.10.2011

id="5133"

View the embedded image gallery online at:
http://grebocin.com/wydarzenia?start=230#sigProId76ba045ed1

Dnia 13 października br. uczniowie klas drugich nauczania zintegrowanego wraz z wychowawczyniami: Małgorzatą Dąbrowską, Jolantą Leszczyńską oraz Małgorzatą Prątnicką - Bartosińską, zaprosili nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły na apel z okazji Święta Edukacji Narodowej.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Rady Rodziców.

Mali aktorzy rewelacyjnie wywiązali się z przydzielonych im ról. Apel utrzymany był w radosnej i humorystycznej konwencji. Obserwując zebranych gości oraz uczniów innych klas od razu można było zauważyć, że dobrze się bawią i z chęcią uczestniczą w przedstawieniu.

Nauczyciele oraz wszyscy zaproszeni na apel goście zostali obdarowani symbolicznymi podarunkami oraz słodkimi pięknie ozdobionymi babeczkami upieczonymi przez uczennicę klasy 2a.

Strona 24 z 24