Rekolekcje

REKOLEKCJE 

23- 25 kwietnia  2018 r.

            

 1. 04. 2018 r ( p o n i e d z i a ł e k)
 2. 04. 2018  r  (  w t o r e k )

 

8.00- 8.50   –  Gimnazjum i klasy VII- Nabożeństwo  w Kościele

9.00- 10.00 –  Gimnazjum i klasy VII - spotkanie w szkole  

 

10.00- 10.50- kl. IV-VI Nabożeństwo  w Kościele

11.00- 12.00- kl. IV- VI spotkanie w szkole

(należy zaprowadzić i odprowadzić dzieci z Kościoła)

 

11.00- 11.50 - kl. I- III Nabożeństwo  w Kościele

12.00- 13.00-  kl. 0- III spotkanie w szkole

(należy zaprowadzić i odprowadzić dzieci z Kościoła)

 

Autobus                          

    PRZYWOZY  (do szkoły)

 • Gimnazjum i kl. VII + „0”

          I kurs        Bp 7.00 , Brzezinko 7.05,  Gronowo 7.10 Młyniec 7.20                                   

          II kurs  –    Rogówko 7.40, Rogowo 7.45   

 • Klasy IV-VI

Bp 9.20,  Brzezinko 9.25, Gronowo 9.30,  Młyniec 9.40, Rogówko 9.45, Rogowo 9.50                                          

 • klasy I- III

Bp 10.05, Brzezinko 10.10, Gronowo 10.15,  Młyniec 10.25, Rogówko 10.35,

Rogowo  10.40

 

ODWOZY (ze szkoły)

 • Gimnazjum III     10.00
 • klasy IV- VI 12.00 (Rogowo 12.05, Rogówko 12.10)
 • klasy IV- VIi + klasy VII 12.20 (Młyniec 12.30, Gronowo 12.40, Brzeźno 12.45,Bp12.50)
 • klasy 0-III + II Gimnazjum 13.00 (Rogowo 13.05, Rogówko13.10, Młyniec 13.20, Gronowo 13.30, Brzeźno 13.35)

 

 1. 04. 2018 r     (  ś r o d a  )

7.30- 8.00   – Spowiedź św.  dla  klas gimnazjalnych i VII

8.00- 8.50   –  Msza św.  z nauką dla  klas  gimnazjalnych i VII

 

 9.50  zbiórka uczniów klas  _IV- VI  przed szkołą ( należy zaprowadzić uczniów
          mieszkających po  tej  samej stronie ulicy Kowalewskiej co  szkoła,
pozostałe
         dzieci idą od razu do  Kościoła)

 

10.00- 10.30      – Spowiedź św.  dla klas IV- VI

10.30-11.20      –  Msza św. z nauką dla klas IV- VI

 

11.20  zbiórka uczniów klas  _I- III  przed szkołą ( należy zaprowadzić uczniów mieszkających po  tej  samej stronie ulicy Kowalewskiej co  szkoła, pozostałe  dzieci idą od razu do  Kościoła)

11.30- 12.20   –  Msza św.  z nauką dla  klas I- III SP (po mszy  należy zaprowadzić do
          szkoły  uczniów
 mieszkających po   tej  samej stronie ulicy Kowalewskiej co
         szkoła,
pozostałe  dzieci idą od razu do domu z opiekunami)

 

Autobus                          

              PRZYWOZY do szkoły

 • Gimnazjum + kl. VII+ „0”

      I kurs       Bp  6.30 , Brzezinko 6.35,  Gronowo 6.40 Młyniec 6.50                                   

           II kurs  –    Rogówko 7.10, Rogowo 7.15

 

 • Klasy IV-VI

    Bp 9.05, Brzezinko 9.10, Gronowo 9.15,  Młyniec 9.20, Rogówko 9.30, Rogowo 9.35 

 • klasy I- III

Bp 10.35, Brzezinko 10.40, Gronowo 10.45,  Młyniec 10.55, Rogówko 11.05,

Rogowo 11.10

                    

                           ODWOZY  ze szkoły

 • Gimnazjum III   –      9.00
 • klasy IV- VI   + VII i  30  (Rogowo 11.35, Rogówko 11.40)

                                      11.50  (Młyniec 12.00, Gronowo 12.10, Brzeźno12.15, Bp 12.20)

 • klasy 0 - III + II gimnazjum   30(Rogowo12.35, Rogówko 12.40, Młyniec  12.50,     Gronowo 13.00, Brzeźno 13.05)

 

 

Nauczyciele  opiekują się wyznaczonymi klasami  według   harmonogramu.