Informacja dla Rodziców

RODZICE!
W dniach 18, 19, 20 kwietnia odbędą się egzaminy dla klas III gimnazjum, w związku z tym pozostali uczniowie mają dni wolne od zajęć dydaktycznych.
W tych dniach świetlica jest czynna od 7.00 do 16.30.
Dzieci z klas „0” mają zajęcia według planu podanego przez wychowawców.


W dniach 23, 24, 25 kwietnia odbędą się rekolekcje w ramach MISJI ŚWIĘTYCH.
Po spotkaniach rekolekcyjnych uczniowie klas II gimnazjum i VII będą mieli egzaminy próbne.
Plan rekolekcji podadzą wychowawcy.
Dzieci z klas „0” mają zajęcia według planu podanego przez wychowawców
- w ramach zajęć uczestniczą w rekolekcjach w szkole.
W tych dniach świetlica jest czynna od 7.00 do 16.30.