baner strony

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 w Grębocinie

Ramowy rozkład dnia świetlicy

W naszej świetlicy obowiązuje ramowy rozkład dnia, który warunkuje prawidłową realizację założeń programowych. Jest dostosowany do wieku i specyficznych potrzeb dzieci, do warunków lokalowych, zachowuje właściwe proporcje między zajęciami, przewiduje odpowiednią ilość zajęć na świeżym powietrzu, jest elastyczny.

W godzinach przedpołudniowych, nauczycielki świetlicy realizują zadania statutowe szkoły, zapewniając opiekę wszystkim potrzebującym uczniom (np. absencja nauczycieli, dojeżdżający uczniowie klas starszych). Świetlica jest przyjazna i"otwarta", dlatego też wszyscy uczniowie naszej szkoły wiedzą, że mogą w niej atrakcyjnie i bezpiecznie spędzić czas w oczekiwaniu na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.

Rozkład zajęć świetlicowych
7.00 - 8.00

 • Gry i zabawy dowolne w kącikach.
 • Czytanie czasopism / lektura własna.
 • Przygotowanie się do zajęć.


8.00 - 11.00

 • Rozmowy / pogadanki z dziećmi / zabawy integracyjne.
 • Konkursy / quizy / gry dydaktyczne.
 • Relaks przy muzyce / zabawy ruchowe.
 • Czytanie baśni, bajek, opowiadań, prasy dla dzieci.
 • Spacery, zabawy na powietrzu.

11:00- 12:15

 • Przygotowania do obiadu.
 • Porządkowanie i wietrzenie sal.
 • Obiad i zjedzenie posiłku przez dzieci, które nie korzystają z obiadów.
 • Odpoczynek i zabawy dowolne dla dzieci nie jedzących obiadów.


12:15 - 16:30
Zajęcia programowe:

 • Odrabianie zadań domowych/ciche czytanie literatury dziecięcej.
 • Zajęcia prowadzone przez wychowawców, związane z tematami miesiąca.
 • Zajęcia plastyczno-techniczne/zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w konkursach pozaszkolnych, np. plastycznych.
 • Zabawy sportowe na powietrzu.
 • Zajęcia muzyczno-relaksacyjne, zabawy integracyjne
 • Różne formy pracy z książką.
 • Konkursy /quizy/zagadki/rebusy.
 • Popołudnia filmowe: oglądanie bajek, słuchanie bajek i piosenek z magnetofonu i CD.
 • Zajęcia okolicznościowe i programy artystyczne, inscenizacyjne, zabawy okolicznościowe.
 • Zajęcia według zainteresowań dzieci.
 • Odpoczynek i zabawy dowolne.
 • Nauka własna pod opieką nauczyciela.
 • Porządkowanie sal świetlicowych.


Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci.