Informacje dotyczące ubezpieczenia dzieci

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

       Rada Rodziców wybrała towarzystwo ubezpieczeniowe COLONNADE  dawne AIG

Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe.

 Składka 26 złotych (obejmuje również wyczynowe uprawianie sportu) wpłaty do końca września.Ubezpieczeni objęci są polisą od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2018, przez 24 godziny na dobę.Składka nie podlega negocjacjom, a szkoła ani Rada Rodziców nie pobiera od towarzystwa ubezpieczeniowego żadnej prowizji czy zwrotu, co oznacza, że 100% Państwa wpłat zostanie zaliczone na poczet wykupionych polis.

Ulotka szkodowa

Informacja

Ogólne warunki 

Polisa

Załącznik

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW