baner strony

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 w Grębocinie

SPOTKANIE RADY RODZICÓW

 

W dniu 24 września 2014r odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców oraz Trójek Klasowych naszej szkoły.

W zebraniu wzięło udział bardzo duże grono rodziców zainteresowanych sprawami szkoły.

Po powitaniu zebranych przez Panią  Dyrektor przedstawiciel ubezpieczyciela naszych dzieci odpowiadał na pytania odnośnie warunków ubezpieczenia.

Następnie Pani Pedagog przedstawiła projekt programu Profilaktyki Uzależnień i Programu Wychowawczego na bieżący rok szkolny.

W dalszej części spotkania omawialiśmy sprawy zgłaszane przez rodziców do  Dyrekcji Szkoły lub Rady Rodziców.

Końcowym etapem zebrania było sprawozdanie finansowe za ubiegły rok szkolny przedstawione przez ustępujące Prezydium Rady Rodziców  oraz wybór prezydium Rady Rodziców na nowy rok szkolny.

W wyniku głosowania zostało wyłonione 5-osobowe Prezydium  w składzie:

 

1.Agnieszka Janiaczyk-Dąbrowska

2.Arleta Moszczyñska

3.Joanna Puszczynska

4.Teresa Drozdowska

5.Beata Nowak-Latañska

 

Wszystkich Rodziców serdecznie pozdrawiamy i liczymy na współpracę z Prezydium

R.R, Dyrekcją oraz Samorządami Uczniowskim Szkoły Podstawowej  i Gimnazjum.