baner strony

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 w Grębocinie

Miło nam poinformować, że nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim, systemowym projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.

Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.

Projekt rozpoczął się w marcu 2013r. i potrwa do końca lutego 2015 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.

W naszej szkole roboczą grupę projektową tworzy zespół 6 osobowy: 2 uczennice: Emilia Szyjkowska z II GA oraz Weronika Koc z II GC, 2 rodziców: Beata Latańska oraz Teresa Drozdowska i 2 nauczycieli: Iwona Bartczak oraz Aneta Furmańska.

 

Do tej pory nasz zespół wziął udział w 2 szkoleniach oraz zorganizował trzy debaty na temat współpracy: uczniowską, rodzicielską i nauczycielską. Na debatach zbieraliśmy pomysły dotyczące nowych, ciekawych rozwiązań możliwych do wdrożenia w codziennej współpracy pomiędzy uczniami – rodzicami – nauczycielami. Pomysły te wykorzystamy podczas tworzenia programu współpracy w naszej szkole.

Poniżej prezentujemy proponowane przez nasz zespół zasady współpracy w ramach programu Szkoła Współpracy. Zachęcamy do kontaktu z nami, jeśli chcielibyście w nich coś zmienić lub dodać od siebie

Zasady współpracy w ramach programu:

- jasno określone cele współpracy,

- szanowanie wzajemnych poglądów/przekonań,

- słuchanie siebie wzajemnie,

- pozwalamy działać innym,

- zachowujemy kulturę dyskusji, każdy ma prawo przedstawić swoje argumenty, 

- zachęcamy wszystkich do wypowiadania się,

- dajemy sobie prawo do „szaleństwa”, działamy niestandardowo.