Beatyfikacja Jana Pawła II - 1 V 2011

1 maja 2011 roku Jan Paweł II, Patron naszej szkoły, został zaliczony do grona błogosławionych. To dla nas wielka radość i zaszczyt, ale też zadanie, by często sięgać do tego, czego nas uczył, żyjąc wśród nas.

Majowe błogosławieństwo

Patrzę w obłoki i widzę Ciebie,
Jak się uśmiechasz z góry radośnie.
Dobrze Ci, Janie Pawle, tam, w niebie…
Mnie serce w piersiach jak drzewo rośnie.

Widzę tłum ludzi i widzę dzieci,
Co Ci machają z ziemi kwiatami.
Majowe słońce w oczy im świeci.
Słyszę, wołają: „Wróć! Zostań z nami!”

Mówię: „Nie wracaj! Po co? Nie trzeba!
Zostań u Pana Boga za piecem!
To raczej nam iść trzeba do nieba.
Ja tam tak wolę. Już biegnę! Lecę!”

Pomódl się tylko za ojców, matki,
Za sny niewinne w dziecięcych głowach,
błogosław miasta i wiejskie chatki,
Polskę od morza aż do Krakowa.

Małgorzata Nawrocka

Przed beatyfikacją Ojca Świętego 1-29 IV 2011

Przygotowania do beatyfikacji Sługi Bożego Ojca św. Jana Pawła II dla mieszkańców Grębocina rozpoczęły się już 1 kwietnia. Tego dnia odbyła się Droga Krzyżowa, podczas której rozważano drogę do świętości Papieża, patrona Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Nabożeństwu przewodniczył ksiądz Dariusz Aniołkowski, proboszcz parafii p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Rozważania  stacji,  do których zaproszono grupy i stowarzyszenia działające na terenie parafii, przygotowali nauczyciele i uczniowie.

Aby wyrazić wdzięczność za dar beatyfikacji Jana Pawła II, jeszcze w czasie Wielkiego Postu uczniowie klas IV – VI i gimnazjum składali Dary duchowe. Po zebraniu wszystkich, z inicjatywy Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, do której należy też szkoła w Grębocinie, będą one stanowiły księgę „Mój dar duchowy”. W dniu 5 października br. Podczas XI Pielgrzymki szkół papieskich na Jasną Górę zostanie ona złożona na ręce ks. Kardynała Stanisława Dziwisza.

W piątek 29 kwietnia na korytarzach Zespołu Szkół nr 2 dominował kolor żółty oraz biały. W ten nieco odmienny sposób uczniowie i nauczyciele, strojem, postanowili uczcić pamięć swego Patrona.  Klasy młodsze specjalnie na ten dzień przygotowały żółto – białe papierowe kwiaty. Dzieci pod kierunkiem nauczycieli wykonały je techniką origami.  Przygotowały też podziękowania dla Papieża. Uczniowie klas starszych sadzili na terenie szkoły żółte bratki, a przedstawiciele kl. IV – VI brali udział w międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II „Droga do świętości”.

W samo południe pod tablicą upamiętniającą Ojca św. przedstawiciele władz Gminy Lubicz na czele z Wójtem Panem Markiem Olszewskim, proboszczem parafii ks. Kanonikiem Dariuszem Aniołkowskim oraz zaproszonymi gośćmi, wysłuchali montażu słowno – muzycznego o Janie Pawle II. Uczennicy Szkoły Podstawowej nr 2 im Jana Pawła II z Koronowa, Agacie Śnieżawskiej, Pan Wójt wraz z ks. Kanonikiem za zajęcie I miejsca w konkursie, wręczyli dyplom i album o Ojcu św. Następnie pod obrazem złożono kwiaty i zapalono świece, a do Ojca św. pofrunęły balony z podziękowaniami dla Papieża. Jeden z nich dotarł aż do Kijewa niedaleko Gniewkowa.

30 kwietnia parafianie wraz z przedstawicielami gminy oraz organizacji i stowarzyszeń działających na terenie  Grębocina, zgromadzili się w miejscowym kościele, aby wziąć udział w Wieczornym Czuwaniu przed beatyfikacją Sługi Bożego Jana Pawła II, przygotowanym przez ks. Pawła Sobocińskiego. Podczas czuwania można było usłyszeć słowa Papieża skierowane do dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, polityków, strażaków, osób chorych i starszych oraz kapłanów. Przedstawiciele tych grup składali żółto – białe kwiaty i stawiali świece dziękczynienia przed obrazem Ojca świętego. Modlitewne skupienie wypełniały śpiewy Taize w wykonaniu zespołu ICHTIS oraz Barka i litania do Jana Pawła II zaprezentowane przez chór szkolny.

Jednak to nie koniec świętowania wyniesienia na ołtarze naszego Wielkiego Rodaka – Papieża Polaka. 18 maja w Zespole Szkół w Grębocinie odbędą się III Igrzyska Sportowe im. Jana Pawła II. Do udziału w grach zespołowych zaproszono drużyny chłopców i dziewcząt ze wszystkich szkół działających na terenie Gminy Lubicz. Tego dnia na każdego ucznia i gościa czekać będzie słodki poczęstunek w postaci słynnej wadowickiej kremówki. Najlepsi zostaną uhonorowani dyplomami i nagrodami. Przedstawiciele szkoły podstawowej wezmą też udział w V Jubileuszowym Biegu im. Jana Pawła II organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 13 w Toruniu.

Tekst i fotografie: Ilona Bożejewicz - Gajtkowska

id="3906"

View the embedded image gallery online at:
http://grebocin.com/patron?start=9#sigProIdd5ba9c8c39

Droga Krzyżowa z Janem Pawłem II - 1 IV 2011

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W GRĘBOCINIE UCZCIŁ PAMIĘĆ

WIELKIEGO POLAKA PATRONA SZKOŁY JANA PAWŁA II

„Był taki człowiek, który za życia dosięgnął nieba”- tymi słowami uczniowie klas IIIC IIA gimnazjum oraz VA szkoły podstawowej rozpoczęli poetycko- muzyczne wspomnienia o Janie Pawle II. Przypominali kluczowe wydarzenia z życia i Pontyfikatu papieża Polaka, nauki, jakie kierował Ojciec Święty do rzeszy wiernych podczas pielgrzymek oraz spotkań z młodymi. Słowa, które uczyły jak uczciwie iść przez życie, przezwyciężać trudności, wybierać właściwe drogi w swoim postępowaniu. Przeżycia uczniów potęgowała recytacja poezji Karola Wojtyły oraz księdza Jana Twardowskiego. Towarzyszyło im przepiękne wykonanie pieśni chóru szkolnego. Wspomnienia o Ojcu Świętym wzbogacał pokaz multimedialny. Tego dnia tradycyjnie uczniowie wraz z panią dyrektor składali kwiaty i zapalali znicz pod tablicą pamiątkową Jana Pawła II.

id="5684"

View the embedded image gallery online at:
http://grebocin.com/patron?start=9#sigProIdf4012d66e1

Szczególnych wzruszeń dostarczyła Droga Krzyżowa z Janem Pawłem II. Już po raz drugi o godzinie 19.00, w piątek 1 kwietnia, mieszkańcy Grębocina przybyli pod figurkę Chrystusa Frasobliwego, aby wspólnie przeżywać stacje drogi krzyżowej. Drogę Krzyżową prowadził proboszcz parafii ksiądz Dariusz Aniołkowski oraz ksiądz Paweł Sobociński. Towarzyszyli im szkolni artyści. Na poszczególnych stacjach, obok czytania przez duchownych fragmentów Ewangelii, szkolni recytatorzy przypominali wybrane wydarzenia z życia i Pontyfikatu Ojca Świętego, recytowali utwory Karola Wojtyły, księdza Jana Twardowskiego. Chór szkolny wykonywał pieśni. Uczestnicy procesji w skupieniu i zadumie kontemplowali przywoływane słowa Papieża Polaka. Trzymana w ręku zapalona lampka mieszkańców Grębocina symbolizowała więź z Wielkim Polakiem.

Z ogromnym zachwytem zebrani na kolejnej stacji drogi krzyżowej, przed budynkiem szkoły wysłuchali w mistrzowski sposób zaprezentowanego przez uczniów spektaklu teatralnego, przypominającego niezwykłe spotkania Jana Pawła II z wiernymi w oknie na Watykanie oraz na ulicy Franciszkańskiej w Krakowie. W ciszy i skupieniu złożono zapalone lampki pod symbolicznymi oknami, ikonami pamięci o Janie Pawle II. Wyrazem hołdu Ojcu Świętemu było złożenie wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową przez panią dyrektor szkoły Aleksandrę Lisiecką, panią wicedyrektor Iwonę Bartczak, nauczycieli i uczniów. Na ostatnią stację Drogi Krzyżowej uczestnicy udali się do kościoła.

Zarówno szkolne jak i środowiskowe uroczystości pokazały w jak piękny, wzruszający sposób można przypominać Wielkiego Polaka i jego nauki. Niewątpliwy wpływ miało autorskie opracowanie uroczystości, przygotowanie recytacji uczniów, spektaklu teatralnego przez nauczycielkę historii w gimnazjum w Grębocinie panią Joannę Ardanowską oraz muzyczne występy pod kierunkiem nauczycielki muzyki i plastyki pani Magdaleny Kuster oraz katechetę pana Dariusza Gejdę. Do współpracy włączyły się panie Ilona Bożejewicz Gajtkowska i Jolanta Leszczyńska, nauczycielki nauczania zintegrowanego oraz panie Justyna Miastkowska i Elżbieta Dembek, nauczycielki świetlicy, przygotowując dekoracje. Wspólnie z uczniami wystąpiła również nauczycielka języka angielskiego w gimnazjum pani Aneta Furmańska, recytując utwór księdza Jana Twardowskiego. O dobrze działające nagłośnienie zadbali panowie z obsługi szkoły.

Społeczność Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie po raz kolejny dała piękny przykład pamięci o Wielkim Polaku.

id="7317"

View the embedded image gallery online at:
http://grebocin.com/patron?start=9#sigProId05839439ba

Strona 4 z 6