Święto Patronalne

Święto Patronalne – udział naszej szkoły w uroczystych obchodach rocznicy pobytu Św. Jana Pawła na ziemiach województwa kujawsko-pomorskiego w 1991 i 1999 roku.

 

 

 

7 czerwca województwo kujawsko-pomorskie obchodziło święto patronalne związane z wizytą Św. Jana Pawła II związane z wizytą Papieża Polaka w naszym województwie w 1991 i 1999 roku. Z tej okazji dokonano starań, aby Jana Pawła II ustanowić patronem naszego regionu kujawsko-pomorskiego. W tym roku obchody patronalne województwa odbyło się w Toruniu 6 czerwca. Udział w nich wzięli uczniowie naszej szkoły. O godz. 10.30 na toruńskim lotnisku Aeroklubu Pomorskiego uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą spotkanie Ojca Świętego z mieszkańcami Torunia i całej diecezji 7 czerwca 1999 roku. O godzinie 12.00 w katedrze Świętych Janów sprawowano Mszę święto w intencji mieszkańców regionu. Po Eucharystii otwarto wystawę „Projekt 966. Narodowy Jubileusz – Sztuka Polska 2016” w Collegium Maximum toruńskiego uniwersytetu. Następnie odbyła się sesja sejmiku województwa w sprawie poparcia starań, by Stolica Apostolska uroczyście ogłosiła Św. Jana Pawła Patronem województwa kujawsko-pomorskiego.

 

View the embedded image gallery online at:
http://grebocin.com/patron?start=3#sigProId74f7f18016

 

Jan Paweł II - droga do świętości

Jan Paweł II - droga do świętości

 

30 kwietnia Zespół Szkół nr 2 w Grębocinie uczcił kanonizację Patrona. Do tego szczególnego dnia społeczność szkoły przygotowywała się starannie. Nauczyciele języka polskiego, plastyki, języka angielskiego i religii opracowali i przedstawili uczniom ciekawe konkursy: poetycki, plastyczny pod hasłem „Jan Paweł II zawsze uśmiechnięty”,  na skonstruowanie według określonych wymagań rakiety do nieba. Konkursy spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów, gdyż zgłosili 55 pocztówek elektronicznych, 170 prac plastycznych wykonanych w różnorodnej technice, 52 rakiety. Wszystkie prace plastyczne stanowiły element dekoracji podczas uroczystości. Nagrodzone wiersze umiejętnie zawarła w autorskim scenariuszu polonistka gimnazjum pani Maria Florek.

Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu szkół papieskich. Pani dyrektor Aleksandra Lisiecka serdecznie powitała zgromadzonych w hali sportowej uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz przybyłych zaproszonych gości: księdza proboszcza Dariusza Aniołkowskiego,  Przewodniczącą Rady Gminy Lubicz panią Hannę Anzel, sekretarza gminy panią Teresę Gryciuk, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli panią Brygidę Bogdanowicz- Kopeć, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół z Lubicza Dolnego panią Danutę Ferens, Złotorii panią Wiesławę Geras, Gronowa panią Ewę Fijałkowską, Lubicza Górnego panią Joannę Ardanowską, sołtysa Grębocina panią Małgorzatę Jurkiewicz oraz rodziców.

Nawiązując do motta uroczystości, przedstawiła drogę działań wychowawczych szkoły związanych z patronem szkoły Janem Pawłem II. Przypomniała między innymi spotkania z Ojcem Świętym, odwiedzanie miejsc związanych z Janem Pawłem II począwszy od wędrówek ulicami Wadowic, poprzez odśpiewanie „Barki” przed oknem papieskim w Krakowie aż po Kalwarię Zebrzydowską, spotkania Rodziny Szkół Papieskich, owocem których było przekazanie szkole dębu papieskiego. Szkoła stała się miejscem, gdzie licznie zgromadziło się społeczeństwo Grębocina, aby wspólnie przeżywać smutek po odejściu Jana Pawła II. Wymieniając wiele działań podejmowanych przez szkołę, pani dyrektor zwróciła uwagę na słowa hymnu szkoły, w których zawarte są myśli, odwołujące się do nauki Jana Pawła II, mówiące jak postępować.

Po przemówieniu pani dyrektor, uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami zaprezentowali program artystyczny przygotowany przez zespół nauczycieli: polonistkę panią Marię Florek, anglistkę panią Anetę Furmańską, nauczycielkę muzyki i plastyki panią Magdalenę Kuster, księdza Pawła Sobocińskiego. Motywem przewodnim uroczystości było w przenośny, obrazowy, zrozumiały dla wszystkich sposób ukazanie drogi wiernych do Jana Pawła II, przebywającego w firmamencie niebieskim. Scenki odegrane przez uczniów gimnazjum i ich mamy Marcelinę i panią Beatę Latańskie, Bartka i panią Katarzynę Kalczyńskich oraz Matyldę Gajtkowską i Kubę Godurowskiego przedstawiały dążenia uczniów do przekazania Świętemu Janowi Pawłowi II swoich trosk, podziękowań, przeprosin, obietnic oraz zbudowaniu rakiety do nieba. W roli budowniczych rakiety oraz prezentujących własne wiersze do świętego wystąpili laureaci konkursu poetyckiego: Laura Frank, Agata Szałkowska, Jakub Stasiak ze Szkoły Podstawowej. W roli nauczycielki i dyrektora prowadzących rozmowę na temat przygotowania uczniów do kanonizacji patrona wystąpiła pani dyrektor Aleksandra Lisiecka i pani Maria Florek. Występy aktorów uzupełniały pieśni w wykonaniu chóru szkolnego oraz gra na flecie w wykonaniu Zosi Wiśniewskiej oraz na gitarze w wykonaniu Mikołaja Osińskiego.

Prowadzący uroczystość, uczniowie klas pierwszych gimnazjum: Justyna Tabor i Brajan Drozdowski przypomnieli zasługi Jana Pawła II w budowaniu wiary, duchowym jednoczeniu Europy, poruszaniu serc i sumień ludności. List, jaki otrzymała szkoła z Watykanu z dnia 25 marca 2004 roku odczytała nauczycielka języka polskiego pani Zofia Waszak.

Następnie prowadzący uroczystość zebrali od poszczególnych klas Szkoły Podstawowej i Gimnazjum karteczki z napisanymi prośbami skierowanymi do świętego Jana Pawła II. Dołączono również napisane słowa od przybyłych gości.

Widzowie, dzięki zastosowaniu kamery i animacji komputerowej, mogli obserwować start i lot rakiety do nieba. Ten obrazowy happening został uczytelniony dla widzów poprzez zastosowanie znaków rozpoznawczych Jana Pawła II - przedmiotów kojarzonych przez wszystkich z zajęciami Ojca Świętego w czasie wolnym, którego wiele nie miał, gdyż troszczył się przede wszystkim o bliźnich i dobro całej ludzkości.

W dalszej części programu pani Aneta Furmańska podsumowała konkursy ogłoszone z okazji Kanonizacji Patrona oraz poprosiła o wręczenie licznych nagród ufundowanych przez Radę Rodziców panią Dyrektor Aleksandrę Lisiecką i Przewodniczącą Rady Gminy panią Hannę Anzel.

Na zakończenie głos zabrała pani Przewodnicząca Rady Gminy Hanna Anzel. Dziękując za całą pracę wychowawczą szkoły oraz wybór Jana Pawła II na patrona szkoły, przekazała w imieniu Wójta Gminy na ręce pani dyrektor portret świętego Jana Pawła II. Ciepłe słowa do społeczności szkoły skierowała sekretarz gminy pani Teresa Gryciuk.

 

Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową poświęconą Patronowi i pięknym odśpiewaniem pieśni w wykonaniu chóru szkolnego. Każdy uczestnik uroczystości, opuszczając halę otrzymywał obrazek z modlitwą o wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II.

View the embedded image gallery online at:
http://grebocin.com/patron?start=3#sigProId07925cbd34

Święto Szkoły

Dzień Papieża Jana Pawła II

35. rocznicę wyboru Polaka na papieża, błogosławionego Jana Pawła II obchodzono w Zespole Szkół im. Jana Pawła II bardzo uroczyście.  W tym szczególnym dniu tradycją szkoły jest składanie ślubowania przez uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum. Pozostałe klasy uczestniczyły w uroczystym apelu.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru, odśpiewaniem hymnu szkoły oraz złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową poświęconą patronowi szkoły. W części artystycznej, nawiązującej do hasła obchodów XIII Dnia Papieskiego „Jan Paweł II- Papież Dialogu”, uczniowie prezentowali Jana Pawła II jako papieża, który potrafił prowadzić dialog , który umiał słuchać i wskazywać drogę. W formie scenek – dziennikarskich wywiadów z ludźmi, którzy byli znajomymi Ojca Świętego lub spotkali na górskim szlaku przed konklawe, podczas audiencji papieskiej, pokazywali relacje papieża z wiernymi. Wszyscy wspominali, jak zapamiętali Ojca Świętego. Podkreślali okazaną im życzliwość, szacunek, odczucie, że nawet podczas krótkiej rozmowy byli ważnymi dla Papieża. Występom uczniów towarzyszyła prezentacja multimedialna, przypominająca spotkania z Ojcem Świętym, przesłanie kierowane do młodych. Nie zabrakło ulubionej pieśni Jana Pawła II „Barka”.

Młodsze dzieci obejrzały program słowno - muzyczny w wykonaniu uczniów klasy IIa oraz specjalnie na tę okazję przygotowany teledysk nawiązujący do hasła obchodów Dnia Papieskiego. Dowiedziały się, że dialog to rozmowa z każdym człowiekiem bez względu na wiek, kolor skóry, narodowość, czy wyznanie.

 

         Podsumowując uroczystość, pani dyrektor Aleksandra Lisiecka nawiązała do pieśni rozpoczynającej część artystyczną „Bądź pozdrowiony, gościu nasz”. Podkreśliła,  że  ta pieśń towarzyszyła wizytom Ojca Świętego w ojczyźnie oraz spotkaniom Rodziny Szkół Papieskich. Pani dyrektor podzieliła się wspomnieniem z pielgrzymki  papieskiej na Westerplatte. Przypomniała słowa Ojca Świętego kierowane do zgromadzonych, uczące jak postępować w życiu, aby być dobrym. Pani dyrektor podziękowała uczniom oraz księdzu Kazimierzowi Reckiemu, pani Ilonie Bożejewicz- Gajtkowskiej, panu Dariuszowi Gejdzie za przygotowanie uroczystości.

 

View the embedded image gallery online at:
http://grebocin.com/patron?start=3#sigProId7f5291aa92

Strona 2 z 6