baner strony

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 w Grębocinie

Pamiętamy o wizycie Jana Pawła II w Toruniu!

Dnia 7 czerwca bieżącego roku delegacja uczniów wraz z pocztem sztandarowym naszej szkoły wzięła udział w uroczystych obchodach związanych z wizytą św. Jana Pawła II w Toruniu. Uroczystości odbyły się w Katedrze Św. Janów w Toruniu a podczas Mszy Świętej odczytano Dekret  nadania naszemu województwu patrona Świętego Jana Pawła II. Tego dnia w jednym miejscu spotkały się delegacje wszystkich szkół im Jana Pawła II województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na zakończenie Mszy Świętej szczególne podziękowania skierowano do obecnych uczniów i nauczycieli w czasie których wskazano im że stoi przed nimi ważne zadanie, aby w swoim życiu kierować się zasadami i wartościami wyznawanymi przez ich Świętego Patrona. Młodzież została wezwana do poszanowania wartości chrześcijańskich i godności każdej osoby ludzkiej.