baner strony

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 w Grębocinie

Beatyfikacja Jana Pawła II - 1 V 2011

1 maja 2011 roku Jan Paweł II, Patron naszej szkoły, został zaliczony do grona błogosławionych. To dla nas wielka radość i zaszczyt, ale też zadanie, by często sięgać do tego, czego nas uczył, żyjąc wśród nas.

Majowe błogosławieństwo

Patrzę w obłoki i widzę Ciebie,
Jak się uśmiechasz z góry radośnie.
Dobrze Ci, Janie Pawle, tam, w niebie…
Mnie serce w piersiach jak drzewo rośnie.

Widzę tłum ludzi i widzę dzieci,
Co Ci machają z ziemi kwiatami.
Majowe słońce w oczy im świeci.
Słyszę, wołają: „Wróć! Zostań z nami!”

Mówię: „Nie wracaj! Po co? Nie trzeba!
Zostań u Pana Boga za piecem!
To raczej nam iść trzeba do nieba.
Ja tam tak wolę. Już biegnę! Lecę!”

Pomódl się tylko za ojców, matki,
Za sny niewinne w dziecięcych głowach,
błogosław miasta i wiejskie chatki,
Polskę od morza aż do Krakowa.

Małgorzata Nawrocka