Sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych

S U K C E S Y    U C Z N I Ó W

W   K O N K U R S A C H   P R Z E D M I O T O W Y C H

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu rejonowego w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013.

SZKOŁA PODSTAWOWA

 • KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO
  1. Szefler Martyna – klasa VI a
  2. Gajtkowska Matylda – klasa VI b  
 • KONKURS PRZEDMIOTOWY Z MATEMATYKI  
  1. Widła Kinga – klasa VI b  
 • KONKURS MATEMATYCZNY „LIGA ZADANIOWA”  
  1. Walczak Manuela – klasa VI b
  2. Widła Kinga – klasa VI b
  3. Widliński Kamil – klasa VI b
  4. Muchalska Michalina – klasa VI b
  5. Bączek Zuzanna – klasa V b
  6. Guranowski Szymon – klasa V b
  7. Śliwicka Alicja – klasa V c  
 • KONKURS PRZEDMIOTOWY Z PRZYRODY
  1. Drozdowski Brajan – klasa VI b
  2. Jacek Szymon – klasa VI b
  3. Kalczyński Bartosz – klasa VI b
  4. Widliński Kamil – klasa VI b
  5. Widła Kinga – klasa VI b
  6. Szefler Martyna – klasa VI a

GIMNAZJUM

 • KONKURS PRZEDMIOTOWY Z BIOLOGII
 1. 1. Wiśniewska Agata – klasa IIIGA
 1. 2. Wróbel Monika – klasa IIIGC
 • KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO
  1. Małek Adrian - klasa IIGB
  2. Narewska Natalia – klasa IIGB
  3. Wiśniewska Agata – klasa IIIGA

Do etapu wojewódzkiego w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 zakwalifikowały się

 1. 1. Widła Kinga -  klasa VIb z matematyki
 1. 2. Wróbel Monika – klasa IIIGC z biologii