O szkole

 

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II, w którego skład wchodzi  Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, powołany został w 2002 r.

Tradycja Szkoły Podstawowej sięga jednak połowy XIX w., zaś Gimnazjum – 1999 r.

W X 2009 r. stanowisko dyrektora objęła Pani Aleksandra Lisiecka.

Szkoła zapewnia odpowiednie warunki do indywidualnego rozwoju ucznia. Nauczyciele entuzjaści, animatorzy projektów tworzą ciekawe sytuacje dydaktyczne. Sprawnie działają różnorodne koła zainteresowań, liczne zajęcia dodatkowe a nauka języka obcego prowadzona jest już od klasy I.

Od 2003 r. jesteśmy „Szkołą z klasą”.

Realizujemy liczne projekty unijne.

Uczniowie mają zapewnioną opiekę pedagoga, logopedy, terapeuty, socjoterapeuty.

Szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym. Także rodzice aktywnie uczestniczą w Jej życiu. Co roku są organizowane imprezy środowiskowe.

W historii naszej szkoły szczególnym dniem jest niewątpliwie 31 sierpnia 2004 r. Tego dnia nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły oraz nadanie szkole imienia Jana Pawła II. Wówczas odbyło się prawykonanie hymnu szkoły.

Jako Zespół Szkół, który należy do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II bierzemy czynny udział w jej przedsięwzięciach poprzez organizację i udział w pielgrzymkach, m.in. do Wadowic, Częstochowy, Kalwarii i Lichenia oraz ogólnopolskich konkursach.

PRACOWNICY SZKOŁY

 • Aleksandra Lisiecka - dyrektor Zespołu Szkół

 • Iwona Bartczak - wicedyrektor Zespołu Szkół

NAUCZYCIELE 

 • Piotr  Bajko                                                                
 • Małgorzata Barcikowska                                                       
 • Iwona Bartczak                                   
 • Stanisława Bicka                                                                                                   
 • Ilona Bożejewicz- Gajtkowska                                  
 • Gabriela Celuch- Pilarska                                                               
 • Małgorzata Dąbrowska                                           
 • Elżbieta Dembek                                                         
 • Mariola Florek                                      
 • Aneta Furmańska                                                                           
 • Dariusz Gejda                                           
 • Sylwia Gończewska                            
 • Maria Górecka                                    
 • Dorota Jabłońska 
 • Adam Kasela                                                                       
 • Małgorzata Komór                              
 • Małgorzata  Korbutt  
 • Anna Krajewska
 • Eiżbieta Krajewska                                                         
 • Anna  Kwak                                                                                            
 • Magdalena  Kuster                                                                                        
 • Jolanta Leszczyńska                            
 • Małgorzata Łukasik                                                                                      
 • Agata Marchlik 
 • Justyna Miastkowska                                                                          
 • Hanna Muchalska   
 • Monika Musiał                                                            
 • Beata Nowak- Winniewska                                                             
 • Teresa  Pajączkowska                                                                         
 • Beata Piórkowska                                                                   
 • Małgorzata Poczwardowska                                       
 • Małgorzata Prątnicka- Bartosińska
 • Karolina Pszczółkowska                             
 • ks. Kazimierz Recki                                                                                
 • Anna Reda                                           
 • Kornelia Rosa                                  
 • Małgorzata Rozesłaniec                                           
 • Monika. Ruczyńska 
 • Katarzyna Rzepecka
 • Anna Sidorowicz                                                                                                                                                                         
 • Aleksander Sochocki                                                       
 • Tomasz Stelmach                                                        
 • Hanna Szarek   
 • Joanna Urbańska                                                           
 • Zofia  Waszak   
 • Barbara Węgrodzka                                                                       
 • Agnieszka Witkowska                          
 • Danuta Witkowska                              
 • ks.Damian Wysocki                                                      

 

PRACOWNICY  ADMINISTRACJI

 • Beata Cackowska
 • Teresa Jelińska
 • Beata Żubkowska

PRACOWNICY OBSŁUGI

 • Zofia Andzińska
 • Angelika Aniołkowska
 • Jadwiga Bąk
 • Katarzyna Brzezińska
 • Renata Buczkowska
 • Olek Ciechowicz
 • Tadeusz Dąbrowski
 • Krzysztof Furmański
 • Anna Grzankowska
 • Iwona Gac
 • Danuta Kosińska
 • Ewelina Krużycka
 • Ewa Kulig
 • Elżbieta Maciejko
 • Katarzyna Markot
 • Marlena Miszałkowska
 • Ewa Reza
 • Anna Tabor
 • Mariola Tometczak
 • Bronisława Tyszkiewicz
 • Teresa Witkowska