baner strony

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 w Grębocinie

Logopeda

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy. Zadania logopedy szkolnego: - przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia mowy uczniów, - diagnozowanie logopedyczne, - organizowanie pomocy logopedycznej, - prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej oraz grupowej, - podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji, - wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli. Terapią logopedyczną w naszej szkole zajmuje się: mgr Beata Ordon- Nowak W miesiącu wrześniu będą przeprowadzone logopedyczne badania przesiewowe wśród uczniów klas zerowych i pierwszych. Celem badań jest wyłonienie dzieci wymagających opieki logopedycznej. Na zajęcia terapii logopedycznej będą uczęszczali uczniowie, którzy posiadają opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z zaleceniem zajęć logopedycznych oraz uczniowie, których wada wymowy w sposób istotny wpływa na naukę czytania i pisania. Zajęcia logopedyczne rozpoczną się w październiku. Badanie logopedyczne, polega na orientacyjnym badaniu słuchu mownego i fonemowego, badaniu sprawności artykulatorów, badaniu płynności i prozodii mowy, badaniu nadawania i rozumienia mowy, badaniu funkcji połykowej i oddechowej oraz badaniu budowy aparatu artykulacyjnego (zgryz, wędzidełko podjęzykowe, podniebienie). W razie potrzeby logopeda kieruje dziecko na dodatkowe badania specjalistyczne (laryngologiczne, ortodontyczne, foniatryczne, psychologiczne). Zajęcia prowadzone będą indywidualnie bądź w zespołach czteroosobowych w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia danej wady lub zaburzenia. Dla każdego dziecka opracowany zostanie program terapii logopedycznej, który powstanie na podstawie szczegółowej diagnozy. Metody pracy, pomoce i środki zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych konkretnego dziecka. Czas trwania terapii oraz jej efektywność zależy od rodzaju i stopnia zaburzenia, sprawności intelektualnej dziecka, budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, a przede wszystkim od współpracy terapeuty z rodzicami (konieczne są systematyczne, codzienne ćwiczenia z dzieckiem w domu trwające ok. 15 minut ).