Obiady w maju!

Ceny obiadów w miesiącu maju -  97,20

Powyższą kwotę prosimy wpłacić na konto: Szkoła Podstawowa w Grębocinie,   ul. Szkolna 4
                                                                       Bank Spółdzielczy w Grębocinie
                                                                       Nr konta: 20 9491 0003 0000 0000 0941 0009

        Wpłaty prosimy dokonywać do 25 każdego miesiąca.  Po tym terminie obiady nie będą realizowane.